رمضان ماه دعا و مناجات
55 بازدید
تاریخ ارائه : 7/6/2014 11:58:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان همه مسلمانان خود را برای یک ماه بندگی آماده میکنند

ماه نزول قرآن ودعا و مناجات با قاضی الحاجات بیاییم در این ماه تمرین بندگی کنیم و از دعا برای

همدیگر فراموش نکنیم که اول جار ثم الدار.