آلبوم من ◂ عیادت استاد عابدی
عیادت کارکنان خبرگزاری رسا از حضرت آیت الله عابدی